کارگر و کارفرما
طبق قانون کار ایران هرکس در مقابل وجهی، برای شخصی کار کند، کارگر محسوب می شود و به شحصی که حقوق وی را پرداخت می کند کارفرما می گویند. با این تعریف مشخص می شود که بسیار کسانی که به اصطلاح در ادارات و شرکت های خصوصی کار می کنند کارگر محسوب می شوند هر چند که در عرف به کسی کارگر می گویند که کار یدی انجام می دهد اما از نظر قانون ممکن است شخصی حتی مدیر قسمتی از یک شرکت باشد ولی از نظر قانون کارگر محسوب شود برای جلوگیری از زیاده خواهی و استثمار بعضی از کارفرمایان ، قانون کار تصویب شده است که در آن کلیه حق وق حقوق کارگران در آن قید شده است. حقوق و مزایایی که در قانون قید شده است به شرح ذیل است:
1-دریافت حداقل حقوق: حقوق و مزایای دریافتی ماهانه کارگران نباید از حداقل حقوق قانونی کمتر باشد لذا اگر قرارداد چه شفاهی و چه کتبی باشد از مزد حداقلی که ابتدای هر سال توسط شورای عالی کار اعلام می شود کمتر باشد، قانون آنرا به رسمیت نمی شناسد و حداقل حقوق را در نظر می گیرد مثلا اگر حقوق ماهانه 500 هزار تومان باشد در حالی که حداقل حقوق کارگر در آن سال 1000000 تومان باشد کارفرما موظف است همان 1000000 تومان را پرداخت نماید هرچند که در قرارداد 500000 تومان قید شده باشد.
2-بیمه تامین اجتماعی:هر کارفرمایی موظف است در ابتدای روزی که کارگر، چه به صورت تمام وقت چه پاره وقت مشغول به کار می شود وی را بیمه نماید در غیر این صورت جریمه خواهد شد و الزام به پرداخت حق بیمه می شود.
3-مرخصی استحقاقی:هر کارگری ماهانه حق استفاده دو و نیم روز مرخصی را دارد و هیچ توافقی نمی تواند آنرا کم نمایید از این مدت مرخصی حداکثر 9 روز آن قابل دخیره و انتقال به سال بعد است.در ضمن در صورت فوت همسر یا پدر یا مادر یا فرزند و یا ازدواج دایم ، کارگر مستحق 3 روز مرخصی است.
4-سقف حداکثر 44 ساعت کار در هفته:هر کارگر نهایتا موظف به 44 ساعت کار می باشد و نسبت به مازاد آن در صورت توافق اضافه کار محسوب می شود و کارفرما باید در برابر آن مزد پرداخت نماید.
5-عدم امکان اخراج کارگر: کارفرما نمی تواند به راحتی و به دلبخواه و بدون دلیل موجه کارگر را اخراج نماید اما اگر در قرارداد مدت مشخص شده باشد در پایان قرارداد کارفرما مخیر است که با ادامه کارگر موافقت یا مخالفت نماید اما اگر قرارداد شفاهی باشد یا مدتی در قرارداد ذکر نشده باشد ، قرارداد دایمی محسوب می شود و کار فرما حق اخراج کارگر را ندارد.در صورت اخراج کارگر و شکایت وی در مراجع قانونی ، کارفرما ملزم به بازگشت کارگر به محل کاز می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *