انحصار وراثت
اگر شخصی فوت نماید و دارای اموالی باشد برای اینکه وراث بتوانند در اموال تصرف نمایند یا اموال را تقسیم نمایند حتما می بایست اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نمایند این گواهی بیانگر تعداد ورثه و نسبت آنها با متوفی و سهم هر یک از آنها از اموال به جا مانده است هر مرجع رسمی که بخواهد مجور دخل و تصرف در اموال متوفی را صادر نماید حتما گواهی حصر وراثت را از ورثه مطالبه می نماید درغیر این صورت هیچ عملی را انجام نمی دهد در واقع این گواهی به مثابه کلید دخل و تصرف ئر اموال است.
اگر متوفی مستمری بگیر بوده است و وراث تحت کفالت وی بخواهند از مستمری وی استفاده نمایند باید ظرف 6 ماه این گواهی را به سازمان مربوطه تسلیم نمایند وگرنه حقوق و مستمری قطع خواهد شد.
هر کدام از ورثه می توانند با در دست داشتن مدارک و ارائه درخواست به شورای حل اختلاف محل فوت متوفی تقاضای صدور این گواهی را بدهند. معمولا از زمان تقاضا تا صدور گواهی 40 روز طول خواهد کشید.
اگر اموال متوفی بیشتر از سه میلیون باشد رونوشت گواهی حصر وراثت باید یه مرتبه در روزنامه ای کثیر الانتشار منتشر شود بعد از 30 روز از زمان انتشار این روزنامه شورای حل اختلاف گواهی را صادر خواهد کرد. اما اگر اموال کمتر از سه میلیون باشد نیازی به انتشار روزنامه نیست و بلافاصله پس از درخواست ، صادر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *