پیش خرید آپارتمان
امروزه یکی از مشکلاتی که در زمینه خرید و فروش وجود دارد ، قراردادهایی است که در رابطه با پیش خرید و فروش آپارتمان وجود دارد که بعضا به دلیل عدم اطلاع از مقررات و شرایط این گونه معاملات متاسفانه مشکلات عظیمی برای پیش خریدار ایجاد می شود در این نوشته سعی خواهد شد باید و نباید های این قراردادها بررسی شود. در وهله اول این معاملات باید توجه کرد که شخص فروشنده برابر با سند رسمی یا عادی معتبر، مالک آپارتمان است توصیه اکید می شود هیچگاه به کپی سند بسنده نکنید و اصل سند و کارت شناسایی معتبر فروشنده را رویت نمایید اگر ملک دارای چند شریک است حتما تمام شرکا به عنوان فروشنده مبایعه نامه را امضا نماید اگر هم آپارتمان ها بین شرکا تقسیم شده باشد حتما از فروشنده بخواهید تقسیم نامه را به شما نشان دهد در ضمن حتما تحقیقات لازم راجع به اعتبار و توانایی مالی فروشنده انجام شود تا مشخص شود که آیا فروشنده توانایی تکمیل پروژه را دارد یا خیر.
پس از اعتبار سنجی مالک و ملک ، نوبت به تنظیم قرارداد می رسد طبق قانون پیش فوش آپارتمان این نوع قراردادها باید به صورت رسمی و دردفتر اسناد رسمی تنظیم گردد، اما این بدان معنا نیست که قراردادها عادی که توسط مشاوران املاک تنظیم می شود فاقد اعتبار است . پس امکان تنظیم قرارداد در دو حالت وجود دارد ولی اگر پیش خریدار از فروشنده شکایت کیفری نماید ممکن است فروشنده به مجازات 91 روز الی یکسال حبس یا تا چهار برابر مبلغ دریافتی به عنوان مجازات به دلیل عدم تنظیم سند رسمی محکوم شود.
چنانچه متراژ قید شده در قرارداد تا 5 درصد افزایش پیدا نماید ، خریدار باید مابتفاوت را بر اساس نرخ مندرج در قرارداد پرداخت نماید در این حالت هیچ یک حق فسخ معامله را ندارند ولی اگر بیش از پنج درصد افزایش پیدا کند حق فسخ معامله را دارد اما اگر متراژ کمتر از 95 درصدی که درقرارداد قید شده باشد ، خریدار حق فسخ معامله را دارد یا می تواند خسارت وارده بر پایه قیمت روز بنا از فروشنده دریافت نماید.
پس توصیه می شود حتی المقدور قرارداد به صورت رسمی منعقد گردد.
اما موارد مندرج در قرارداد نیز که بسیار حائز اهمیت است تا در آینده دچار مشکلات و اختلاف نشوند عبارتند از:
1- درج مشخصات طرفین معامله و نشانی آنها 2-موعد تحویل کامل آپارتمان 3- تعیین خسارت به ازای هر روز تاخیر در تنظیم سند 4- تعیین تاریخ تنظیم سند رسمی و مشخص کردن دفتر خانه رسمی 5- تعیین مشخصات و متراژ واحد آپارتمان 6-تعیین تعداد پارکینگ و محل آن و انباری 7- تعداد طبقات ، واحد ها، نوع کاربری، نمای ظاهر ، نوع مصالح و نوع کابینت و... .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *