ارث
ارث به اموال منقول و غیر منقولی است که از شخصی که فوت می کند به جا می ماند و به کسانی که رابطه نسبی یا سببی دارند می رسد. اما چه کسانی و به چه میزان ار اموال ارث می برند اکثر مردم می دانند که پسر دو برابر دختر ارث می برد ولی از سهم سایر افراد اطلاع چندانی ندارند در این نوشته سهم الارث افراد به تفکیک بیان خواهد شد ولی قبل از بیان سهم هر شخصی باید شرایط ارث بردن وجود داشته باشد که این شرایط عبارت از:
1- ورثه باید در زمان فوت کسی که از او ارث می برند ، زنده باشند با ذکر این مثال که اگر پدر فوت نماید باید فرزند او زنده باشد تا ارث ببرد در غیر این صورت یعنی زمانی که فرزند زوتر از پدر فوت ی نماید ، هیچ ارثی حتی به فرزندان فرزند نمی رسد.
2- کافر نبودن ورثه به این معنا که ورثه از دین اسلام خارج نشده باشند و مسلمان باشند. اصطلاحا فقط مسلمان از مسلمان ارث می برد.
3- فوت باید تحقق پیدا نماید به این معنا که تا زمانی شخص زنده است امکان تقسیم اموال وی بین ورثه وجود ندارد حتی اگر برای مدتی مفقود الاثر باشد.
نکته مهمی که قابل توجه است اگر زوج فوت نماید ، همسر وی می تواند مهریه خود را از اموال به جا مانده از شوهرش وصول نماید:
1- اگر شخص دارای فرزند و پدر و مادر و همسر باشد :یک هشتم اموال به همسر / یک ششم به پدر / یک ششم به مادر و مابقی به نسبت پسر دو برابر دختر بین فرزندان تقسیم می شود.
2- اگر شخص بدون فرزند و دارای پدر و مادر و همسر باشد:یک سوم به مادر/ یک چهارم به همسر و مابقی به پدر ارث می رسد.
3- اگر فقط دارای پدر و مادر باشد: یک سومبه مادر و مابقی به پدر می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *