چک

همواره به دلیل اعتبار عدم اعتبار سنجی مناسب و قانونمند یکی از مشکلات اشخاص چک های بلامحل است که متاسفانه به وفور در حال گسترش است قانونگذار نیز در مواقعی سعی بر اصلاح قوانین و اعاده اعتبار چک داشته است که هر چند اصلاحات مناسبی صورت گرفته است ولی همچنان مشکلاتی وجود دارد.
با وجود همه مشکلاتی که چک برای دارنده ایجاد کرده است اما قانونگذار را های مختلفی را برای وصول آن پیشبینی کرده است که مختصرا به شرح ذیل می باشد:
1-شکایت کیفری ( چک کیفری): چنانچه چک اصداری از سوی صادر کننده ، دارای حداقل یکی از شرایط ذیل نباشد دارنده چک می تواند با مراجعه به بانک و برگشت زدن آن و اخذ گواهی عدم پرداخت به دادسرا مراجعه و اقدام به شکایت کیفری نماید این شرایط عبارت از: 1-چک سفید امضا نباشد 2-در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد. 3-چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد نباشد. 4-در صورتی که چک بدون تاریخ صادر نشده باشد یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج درمتن چک باشد.
نکته مهمی که باید دارنده چک در نظر بگیرد این است که ظرف شش ماه از تاریخ سررسید مندرج در متن چک به بانک مراجعه نماید و اقدام به برگشت چک نماید و از تاریخ برگشت زدن باید ظرف شش ماه اقدام به شکایت کیفری نماید و گرنه قابلیت پیگیری کیفری چک از بین می رود. در ضمن شخصی که چک را برگشت می زند نمیتواند آنرا به دیگری منتقل نماید چرا که باعث می شود دیگر نتواند پیگیری کیفری نماید.
2-پیگیری حقوقی(چک حقوقی): چنانچه چک قابلیت پیگیری کیفری را نداشته باشد دارنده چک می بایست از طریق مراجع حقوقی اقامه دعوا نماید و مبلغ مندرج در چک به انضمام خسارت خود اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه ( محاسبه وجه چک به نرخ روز با توجه به شاخص تورم ) دریافت نماید باید توجه داشت کلیه چک های که به روز نیستند تنها قابلیت پیگیری حقوقی را دارند به عبارتی اگر صادر کننده چک برای آینده (حتی فردای صدور چک ) چک را صادر نماید ، باید از طریق حقوقی اقدام به وصول وجه آن کرد.
3-اجرای ثبت اسناد:اگر مطابقت امضا ذیل چک با نمونه امضای صاحب حساب مطابقت نماید ، دارنده چک می تواند وجه چک را از طریق اجرای ثبت اسناد اجرا بگذارد در این حالت دارنده باید اصل چک و گواهی عدم پرداخت بانک را به اجرای ثبت تحویل دهد تا اجراییه صادر شود و پیرو آن اموال صادر کننده شناسایی می شود و وجه چک از آن پرداخت می شود باید توجه داشت اگر دارنده مطلع باشد که صادر کننده چک فاقد اموال است این روش توصیه نمی شود چرا که نتیجه ای در بر ندارد.
4-تقاضای اجراییه طبق قانون جدید: اخیرا قانونی تحت عنوان اصلاحیه قانون چک تصویب شده است که طریق دیگری را پیش پای دارندگان چک بلامحل قرار می دهد تا زوتر به طلب خود برسند وآن به این نحو است که دارنده با مراجع به بانک در صورت عدم موجودی ، اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت می نماید و در ادامه مستقیما به دادگستری مراجعه می کند و درخواست صدرو اجراییه می نماید پس از صدور اجراییه در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده ، اجرای احکام دادگستری به درخواست دارنده چک اموال صادر چک را توقیف می نماید. تفاوت این روش با پیگیری کیفری و حقوقی این است که دیگر نیازی به پیمودن راه پر پیچ و خم دادسرا و دادگاه نیست و در همان ابتدای درخواست ، اجراییه صادر می شود بدون اینکه نیازی به حکم دادگاه باشد اما عیب این روش هم عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه می باشد.
نکته مهم این است که حتما قبل از هر اقدامی دارنده چک باید با وکیل مجرب در این زمینه مشورت نماید تا با توجه با ارزیابی جوانب کار یکی از روش های صدر الذکر را انتخاب نماید انتخاب اشتباه یکی از روش ها بدون مشورت با وکیل ممکن است لطمات جبران ناپذیری به دارنده چک وارد نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *