نفقه
اکثر افراد عموما کلمه نفقه را شنیده اند ام ممکن است که معنای آنرا به طور دقیق ندانند ، نفقه برای همسر و فرزند و پدر و مادر بکار رفته می شود نفقه اگر برای همسر به کار برود به معنای هزینه و نیازهای متعارف زن از جمله منزل مناسب، لباس و تغذیه و اثاث منزل به قدر کفایت و هزینه مخارج درمان و بهداشت است که بر عهده همسر وی می باشد که فراهم نماید.اما اگر زن به وظایف زناشویی خود عمل نکند یعنی اصطلاحا ناشزه باشد هیچ نفقه ای به وی تعلق نمیگیرد . ممکن سوالی پیش آید که از چه زمانی زن مستحق نفقه است باید گفت زن از زمان عقد مستحق دریافت نفقه از همسر خود می باشد البته در عقد موقت یا همان صیغه هیچ نفقه ای به زن تعلق نمیگیرد مگر اینکه طرفین با یکدیگر توافق کرده باشند که مرد نفقه زن را پرداخت نماید.
نکته قابل توجه این است که حتی اگر زن از نظر مالی توانمند نیز باشد باز هم باید نفقه وی توسط شوهرش پرداخت شود.
اما نفقه پدر و مادر و فرزند شامل مسکن و لباس و تغذیه و اثاث منزل به اندازه ای که نیاز شخص مستحق نفقه را رفع کند می باشد در این نوع نفقه بر خلاف نفقه همسر باید توانایی مالی شخص پرداخت کننده نفقه هم در نظر گرفته شود یعنی اگر توانایی مالی نداشته باشد یا پدر و مادر فرزند توان مالی داشته باشند ولی خود فرزند هم توان مالی داشته باشد هیچ الزامی در پرداخت نفقه وجود ندارد.
نفقه فرزند هم بر عهده پدر می باشد در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا توان مالی نداشته باشد بر عهده اجداد پدری است چنانچه اجداد پدری توان مالی نداشته یا فوت کرده باشند نفقه بر عهده مادر وی است و اگر مادر فوت کرده باشد یا توان مالی نداشته باشد بر عهده اجداد و جدات مادری است.
نفقه پدر و مادر نیز بر عهده فرزند است و اگر فرزند فوت کرده باشد یا توان مالی نداشته بر عهده نوه است که نفقه و مخارج را به شرط توانایی مالی پرداخت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *